Kategórie

Zasielanie noviniek

Karneval

Dana Langová

IČO: 16523946

0patovická 22, 110 00 Praha 1

Česká republika

 

 

 

Odstoupení od smlouvy - zboží zakoupené přes internet

 

Dobrý den,

 

dne [datum nákupu] jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.e-karneval.eu  zakoupil/a

následující zboží: [číslo objednávky].

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě od převzetí zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na

můj účet číslo účtu [●]vedený u[●].

 

S pozdravem,

 

 

[●], dne [●]

 

 

____________________________________

 

Jméno: